www.bob.si

Inhalt:

aktiviraj naročniški paket

aktivacija naročniškega paketa

vnesi potrditveno kodo, ki si jo prejel ob podpisu naročniške pogodbe. z vnosom potrditvene kode si aktiviraš svoj bob naročniški paket.


napotki

  • po opravljeni prijavi ti pooblaščena oseba na naslov, ki si ga navedel ob prijavi prinese naročniško pogodbo, Splošne pogoje in Posebne pogoje za izvajanje storitev bob. po identifikaciji in podpisu pogodbe, prejmeš potrditveno kodo. vnesi telefonsko številko in potrditveno kodo.
  • prosimo, da po opravljeni aktivaciji naročniškega paketa, svoj mobilni telefon izklopiš in ponovno vklopiš.

Service